* *

این قسمت از گزارش عملکرد دفتر پژوهش­های کاربردی، عمدتاً به بررسی نتایج بررسی­های مهم­ترین نتایج پژوهش­های موازی و همسو با نظام اداری و البته تلفیقی با مسائل اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. پرواضح است که نتایج این یافته ­ها( جدول ذیل)، زمینه­ساز بسیاری از واقعیت­های مدیریتی، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی است که بستر مطالعات جدی در این حوزه را در قالب مطالعات کمی و کیفی آتی فراهم آورده است.

جدول1: فهرست آثار ارائه شده با عنوان ارایه یافته های پژوهشی

ردیف

عنوان

صاحب اثر

1

معنویت برای کودکان بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)،

خانم دکتر مریم داورنیا

2

تبیین مدل­های سبک رهبری زنان در پست­های مدیریتی در بخش عمومی

خانم دکتر نجارزاده

3

طراحی و اعتباریابی مدل ارزشیابی اثر بخشی آموزشی مبتنی بربازگشت به انتظارات   

آقای دکتر علیرضا دهقانی

4

بيين مؤلفه هاي سازمان توسعه محور و پيشرفت مدار مبتني بر الگوي آموزش محور

خانم دکتر سهیلا گل شناس

5

توانمندسازی مدیران منابع انسانی

خانم دکتر فهیمه ربانی خواه

6

تبيين پويايي‌ هاي مديريت دولتي در حمايت و تجاري سازي فناوري‌ هاي نوظهور در ايران

آقاي دکتر نژاد حسين

7

تغيير پارادايم در سياستگذاري سلامت؛ طراحي الگوي مفهومي حکمراني براي سلامت در ايران

آقای دکتر ولی الله وحدانی نیا

 

     لازم به ذکر است که این قسمت از فعالیت­های مجموعه، در حال به روز رسانی به صورت فصلی و ماهانه است .