* *

نشست های تخصصی 1400

ردیف

عنوان/ موضوع

تاریخ

مدرس/سخنران

1

نقش منابع انسانی در رشد و توسعه سازمانها

1400/01/25

دکتر صدری نوش آبادی

2

تعامل مدیران و سازمانهای مردم نهاد

 

1400/02/04

مهندس وجه الله خدمتگزار- استاندار سابق خراسان جنوبی

3

هنر مدیریت

1400/02/25

سید محمد میرمحمدی - استاندار سابق یزد

4

آثار کرونا ويروس بر سلامت روان، راهکارها و نگاه به آينده

1400/02/29

دکتر علیرضا شریفی یزدی

5

توانمندسازی منابع انسانی

1400/03/19

دکتر فهیمه ربانی خواه

6

مانع­زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر پالایش مقررات و مجوزها

1400/03/26

دکتر علی فیروزی

7

تبیین آثار و ابعاد کرونا ویروس بر سلامت اجتماعی

1400/04/16

دکتر حمیدرضا خانکه

8

تجربه مديريت مراقبت بيماري کوويد19

1400/04/23

خانم دکتر حضرتی

9

فرصت­ها و چالش­های شرکت­های دانش­بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقا توان تولیدی کشور

1400/04/26

دکتر روح االله ابو جعفری

10

چالش­های کاهش و توقف تولید؛ علل، راهکارها و نگاه به آینده

1400/05/16

دکتر سید حسین رضوی پور

11

مدیریت اجتماعی کرونا (ابعاد، ابزارها و قوانین)

1400/06/17

دکتر عاطفا عابدینی

12

مستندسازي تجارب(روش­ها، الگوها و ابزارها)

1400/06/27

مهندس ساسان رستم نژاد

13

تبیین پویایی­های مدیریت دولتی در حمایت و تجاری سازی فناوری­های نوظهور در ایران

1400/06/31

دکتر سید حمزه نژاد حسین

14

 «کرونا ویروس، تهدیدی بر سلامت اجتماعی» (تبیین آسیب­ها، راهبردها و برنامه­های عملیاتی بهبود سلامت اجتماعی متأثر از کرونا ویروس)

1400/07/07

دکتر سید حسن امامی رضوی

15

نابرابری­های اجتماعی در پاندمی کرونا ویروس

1400/08/22

دکتر مهرداد فرخی

16

آسیب شناسی کانون های  ارزیابی و توسعه در نظام اداری

1400/08/22

دکتر بابایی زکلیلی/ دکتر صدری

17

موانع و راه­کارهای سیستم مدیریت زنجیره تأمین

1400/09/10

دکتر محمدصادق مفتح

18

تغییر پارادایم در سیاستگذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

1400/09/20

دکتر ولی اله وحدانی نیا

19

چگونگی تدوین طرح‌های پژوهش

1400/09/21

دکتر کوروش اسماعیلی

20

بازشناسی و نحوه کاربست قوانین و مقررات سلامت نظام اداری در صیانت از حقوق مردم

1400/09/29

دکتر ذبیح اله سلمانی

21

بازشناسی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در دوران کرونا و پساکرونا

 

1400/10/04

دکتر محمدصادق ضیائی

 

22

مولفه های مدیریت جهادی در مکتب شهید سلیمانی

1400/10/15

دکتر عبدالله مبینی دهکردی

23

توسعه : رشد و رفاه(موانع و راهکارها)

1400/10/22

دکتر مهدی غضنفری

24

مالیات­های تنظیمی؛ ابزار مانع­زدایی و پشتیبانی از تولید

1400/11/06

دکتر مهدی موحدی بکنظر

25

سنجش و توسعه شایستگی تاب آوری مدیران و رهبران در سازمان ها

 

1400/12/09

دکتر رحمت اله پاکدل

 

26

روشهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی

 

1400/12/16

دکتر وحید قربانی