نشست های تخصصی نشست های تخصصی

دنیای امروزی با توسعه سریع علم همراه است .بدیهی است رویارویی با این موضوع بایستی با ژرفایش مباحث علمی همراه باشد.علوم مدیریتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.برگزاری نشست های علمی- تخصصی بستری است برای تبادل نظر و تعمیق دیدگاه های متخصصین و پژوهشگران جهت افزایش آگاهی و ارتقای توانایی‌ها و ظرفیت‌های علمی وتقویت روحیه پژوهش و نقد در پژوهشگران.

برگزاری همایش ها و نشست های علمی – تخصصی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از جمله وظایف دفتر پژوهش، همکاری های علمی و امور بین الملل است که متناسب با اهداف و ماموریت های مرکز و مشارکت و همکاری سازمان ها،دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شود.

ردیف

عنوان/ موضوع

تاریخ

مدرس/سخنران

1

نقش منابع انسانی در رشد و توسعه سازمانها

1400/01/25

دکتر صدری نوش آبادی

2

تعامل مدیران و سازمانهای مردم نهاد

 

1400/02/04

مهندس وجه الله خدمتگزار- استاندار سابق خراسان جنوبی

3

هنر مدیریت

1400/02/25

سید محمد میرمحمدی - استاندار سابق یزد

4

آثار کرونا ويروس بر سلامت روان، راهکارها و نگاه به آينده

1400/02/29

دکتر علیرضا شریفی یزدی

5

توانمندسازی منابع انسانی

1400/03/19

دکتر فهیمه ربانی خواه

6

مانع­زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر پالایش مقررات و مجوزها

1400/03/26

دکتر علی فیروزی

7

تبیین آثار و ابعاد کرونا ویروس بر سلامت اجتماعی

1400/04/16

دکتر حمیدرضا خانکه

8

تجربه مديريت مراقبت بيماري کوويد19

1400/04/23

خانم دکتر حضرتی

9

فرصت­ها و چالش­های شرکت­های دانش­بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقا توان تولیدی کشور

1400/04/26

دکتر روح االله ابو جعفری

10

چالش­های کاهش و توقف تولید؛ علل، راهکارها و نگاه به آینده

1400/05/16

دکتر سید حسین رضوی پور

11

مدیریت اجتماعی کرونا (ابعاد، ابزارها و قوانین)

1400/06/17

دکتر عاطفا عابدینی

12

مستندسازي تجارب(روش­ها، الگوها و ابزارها)

1400/06/27

مهندس ساسان رستم نژاد

13

تبیین پویایی­های مدیریت دولتی در حمایت و تجاری سازی فناوری­های نوظهور در ایران

1400/06/31

دکتر سید حمزه نژاد حسین

14

 «کرونا ویروس، تهدیدی بر سلامت اجتماعی» (تبیین آسیب­ها، راهبردها و برنامه­های عملیاتی بهبود سلامت اجتماعی متأثر از کرونا ویروس)

1400/07/07

دکتر سید حسن امامی رضوی

15

نابرابری­های اجتماعی در پاندمی کرونا ویروس

1400/08/22

دکتر مهرداد فرخی

16

آسیب شناسی کانون های  ارزیابی و توسعه در نظام اداری

1400/08/22

دکتر بابایی زکلیلی/ دکتر صدری

17

موانع و راه­کارهای سیستم مدیریت زنجیره تأمین

1400/09/10

دکتر محمدصادق مفتح

18

تغییر پارادایم در سیاستگذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

1400/09/20

دکتر ولی اله وحدانی نیا

19

چگونگی تدوین طرح‌های پژوهش

1400/09/21

دکتر کوروش اسماعیلی

20

بازشناسی و نحوه کاربست قوانین و مقررات سلامت نظام اداری در صیانت از حقوق مردم

1400/09/29

دکتر ذبیح اله سلمانی

21

بازشناسی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در دوران کرونا و پساکرونا

 

1400/10/04

دکتر محمدصادق ضیائی

 

22

مولفه های مدیریت جهادی در مکتب شهید سلیمانی

1400/10/15

دکتر عبدالله مبینی دهکردی

23

توسعه : رشد و رفاه(موانع و راهکارها)

1400/10/22

دکتر مهدی غضنفری

24

مالیات­های تنظیمی؛ ابزار مانع­زدایی و پشتیبانی از تولید

1400/11/06

دکتر مهدی موحدی بکنظر

25

سنجش و توسعه شایستگی تاب آوری مدیران و رهبران در سازمان ها

 

1400/12/09

دکتر رحمت اله پاکدل

 

26

روشهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی

 

1400/12/16

دکتر وحید قربانی