دوره های ویژه زنان مدیر دوره های ویژه زنان مدیر

آموزش های حضوری
 

زمان برگزاری

مدت

عنوان دوره

ردیف

19- 14

یکشنبه   1397/12/5

6 ساعت

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

2

19- 14

دوشنبه   1397/12/6

6 ساعت

بهداشت روانی کارکنان

3

18-14

دوشنبه   1397/12/6

4 ساعت

ارتباط خلاق و اثربخش

4

16- 8

سه‌شنبه   1397/12/7

8  ساعت

زبان بدن و ارتباطات بین فردی

5

12- 8

سه‌شنبه   1397/12/7

4  ساعت

راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان

6

12- 8

سه‌شنبه   1397/12/7

4 ساعت

مدیریت عملکرد

7

16 8

چهارشنبه 1397/12/8

8 ساعت

کار تیمی و مهارت‌های تیم‌سازی

8

12- 8

پنجشنبه 1397/12/9

4  ساعت

مدیریت تضاد فرهنگی

9

12- 8

پنجشنبه 1397/12/9

4  ساعت

انگیزش و رقابت

10

12 8

شنبه   1397/12/11

4 ساعت

پاسخگویی و استانداردهای آن

11

12- 8

یکشنبه   1397/12/12

4  ساعت

روانشناسی تفاوتهای فردی

12

12- 8

دوشنبه   1397/12/13

4 ساعت

شهروندی سازمانی

13

لطفاً برای ثبت نام  با شماره تلفن‌های   42501823   و   42501872  و   42501862   و    42501874  تماس بگیرید.

 
آموزشهای غیرحضوری
 

سطح

عناوین آموزشی (آموزش‌های قبل از انتصاب مدیران)

مدیران پایه

مهارت‌های سرپرستی

مدیریت تعارض

خلاقیت و حل مسأله

مدیران میانی

رفتار سازمانی (سطح فردی)

اخلاق حرفه‌ای

بهره‌وری نیروی انسانی

برای ایجاد عدالت آموزشی در سراسر کشور، دوره‌های آموزشی الکترونیکی ویژه بانوان مدیر سطوح پایه و میانی استان‌ها و شهرستان‌ها آموزش های غیرحضوری ویژه زنان برنامه‌ریزی شده است.