دوره تحليل رفتار كاركنان با مدل جهانی: «DISC» دوره تحليل رفتار كاركنان با مدل جهانی: «DISC»

مدیران سازمان‌ها هر روزه با چالش‌های زیادی روبرو هستند و ناگزیرند که زمان بسیاری را صرف کنند تا پاسخ‌های مناسبی به مسائل سازمان در حوزه‌های مختلف بیابند. تبیین درست موضوعاتی همانند: «میزان کیفیت، سرعت و دقت تصمیمات، ارتباطات اثر بخش در سازمان، تفویض اختیار، اتنخاب افرادی مناسب برای شرایط بحرانی، نحوه‌ی هماهنگ کردن کارکنان با تغییرات، سبک مدیریتی و رهبری مفید برای بخش‌های مختلف سازمان، تشکیل تیم‌های تخصصی مأموریت محور در سازمان، نقاط قوت و قابل بهبودی در تیم‌های مدیریتی، علل نقصان نتیجه‌گرایی، کندی امور، پیش‌بینی رفتار افراد و تیم‌های کاری، ریشه تعارضات و تعیین افرادی که در تعارضات سازمانی بهتر عمل می‌کنند» دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مستمر همه مدیران است.

 این مرکز در نظر دارد نخستین دوره تحليل رفتار كاركنان با مدل جهانی DISC را برگزار نماید. کارگاه DISC یک دوره آموزشی نیست؛ بلکه آشنایی با یک بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی یکپارچه و بسیار کارآمد بین‌رشته‌ای در حوزه‌ی روابط سازمانی است. ابزاری که برای شناسایی سبک رهبری، افزايش فروش و ارتباط با مشتری، ارزیابی ریسک رفتاری افراد و بهبود روابط بین فردی کاربرد دارد. آشنایی و به‌کارگیری این بسته، می‌تواند افقهای جدیدی را به روی فراگیران باز نماید. در این کارگاه سعی خواهد شد تا تفاوت رفتارهای فردی در افراد مختلف، که همانا کلید موفقیت در برقراری ارتباط مؤثر است، مشخص گردد. شناخت روش‌های برقراری ارتباطات مؤثرتر، به مدیران سازمان کمک می‌کند تا چیدمان مناسبی از منابع انسانی برای نیل به اهداف سازمانی داشته باشند. همچنین اعضای سازمان را در تنظیم روابط شغلی و زندگی شخصی تقویت می‌نماید.

 تلفیق ابزار جهانی DISC  و مباحث مدیریتی، اثربخشی بیشتری به رهبری سازمان و مدیریت و کارکرد تیم‌ها خواهند بخشید و نتیجه آن مدیریت بهتر، هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر و انجام دادن پروژه‌ها با کارآیی بیشتر در زمان مقرر خواهد بود.

لذا از معاونان و مدیران منابع انسانی دستگاه‌ها دعوت می‌شود چنانچه این دوره آموزشی، می‌تواند در فهرست آموزش‌های شغلی مدیران دستگاه گنجانده شود، برای ثبت‌نام، شرکت در کارگاه و دریافت گواهینامه، ضمن واریز مبلغ 4.000.000 ریال به حساب مرکز آموزش مدیریت دولتی در بانک مرکزی به شماره شبا  830100004001004603014872IR  و شناسه پرداخت 80004674140103002111100000000 (درج شماره شناسه در کلیه فیش‌ها الزامی است.) با شماره تلفن 42501875 آقای مجید کاشانی مقدم  تماس حاصل نمایند.

مدت کارگاه :16 ساعت

مخاطبین : معاونان، مدیران و سرپرستان منابع انسانی سازمان‌ها (و سایر مدیران حسب تشخیص دستگاه)