دعوت به همکاری از مؤلفان و مترجمان دعوت به همکاری از مؤلفان و مترجمان

مرکز آموزش مدیریت دولتی از مؤلفان و مترجمان توانمند که مایل به تألیف یا ترجمه کتاب با رویکرد علمی، آموزشی و کاربردی در محورهای زیر می‌باشند و يا در اين زمينه‌ها کتاب تأليف يا ترجمه شده و آماده چاپ در اختيار دارند دعوت به همکاری به‌عمل می‌آورد.

 • مديريت دولتی
 • حقوق شهروندی
 • اداره امور عمومی
 • مديريت اسلامی و اخلاق اداری
 • مديريت منابع انسانی
 • علوم پايه و پژوهشهای اداری
 • مديريت رفتار سازمانی
 • مديريت مالی
 • نظام اداری و استخدامی
 • مديريت عملکرد
 • شفاف سازی و سلامت اداری
 • مديريت دانش سازمانی
 • فناوری اداری و دولت الکترونيک
 • مشاغل اداری
 • حقوق و قوانین و مقررات اداری              

 

علاقه‌مندان محترم می‌توانند مراتب آمادگی يا پرسش‌های خود را از طريق تلفن شماره 42501452 با دفتر تدوين و نشر منابع علمی و آموزشی مرکز آموزش مديريت دولتی و پست الکترونيک publishing@smtc.ac.ir   مطرح فرمايند.