جهت برگزاری دوره ها و سمینارهای تحت وب جهت برگزاری دوره ها و سمینارهای تحت وب

امروزه مشکلات زیادی در برگزاری آموزش ها و سمینارهای حضوری خصوصا در سطح ملی وجود دارد. وجود هزینه های زیاد حمل ونقل و اسکان و خطرات آن، دوری طولانی مدت از محل کار، صرف زمان زیاد و ... از عواملی هستند که برگزاری این گونه سمینارها را با مشکل مواجه نموده است. از طرفی تاکید دولت محترم مبنی بر کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و اولویت استفاده از فناوری اطلاعات درارائه خدمات (دولت الکترونیک) مرکز را بر آن داشت در این زمینه بررسی واقدامات لازم را انجام دهد.

براین اساس مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای رسالت خود و به منظور فراهم کردن زمینه تسهیل آموزش برای مدیران وکارکنان دولت، امکان برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی از راه دور(تحت وب) در سطح کشور را با ایجاد شبکه ارتباطی الکترونیکی با کلیه سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها در دستور کار قرارداد.

در این راستا این مرکز آمادگی دارد تا این امکان فنی و شبکه ای را در اختیار سازمان های متقاضی ارائه آموزش ها و سمینارهای الکترونیکی کشوری قرار دهد.

لذا کلیه سازمان های متقاضی جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی استفاده از این امکان با شماره تلفن 42501302 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز تماس حاصل نمایند  تا پس از هماهنگی های لازم، زمینه های همکاری واستفاده  فراهم گردد.