دوره های عملی- پژوهشی دوره های عملی- پژوهشی

 
دوره علمی- پژوهشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (مبتنی بر موبایل)
مقدمه:
در تشکیلات اداری انواع مکاتبات از قبیل نامه، بخشنامه، گزارش، فرمنامه و صورتجلسه به خاطر دقت و ماندگاری به عنوان رسمیترین، قانونیترین و معتبرترین شکل ارتباط مورد استفاده است و نامه و گزارش به عنوان بهترین ابزار مکاتبات به شمار میرود. دقت و سرعت در نگارش به همراه رعایت اصول اداری آن در این زمینه می­تواند به عنوان یکی از زمینه­های اصلی موفقیت ارتباطی و سازمانی باشد. از این رو، دوره علمی – پژوهشی آیین نگارش ئ مکاتنبات اداری(مبتنی بر موبایل)، با اهداف و سرفصلهای ذیل در راستای بهبود رویه ارتباطی و اداری دستگاه های اجرایی ارائه می­گردد.
 
 
اهداف کلی دوره:
 • بهبود و توسعه مهارتهای اداری- ارتباطی
 
محتوای دوره:
 •   نامه
 •  انواع نامه
 • طبقه بندی اسناد
 • انواع نامه های اداری
 • نامه های اداری از نظر گاه سطوح ارتباطی
 • ماهیت ارتباطی
 • ارکان ارتباطی
 • الگوی ارتباطی
 • اجزای نامه های اداری
 • ویژگی های یک نامه خوب اداری
 • برای نگارش باید چه کرد؟
 • راه های پروردن معانی
 • گزارش نویسی
 •  مراحل تدوین گزارش
 • انواع گزارش
 • تقسیم گزارش برحسب غرض
 • عناصر گزارش
 • ارزش گزارش
 • عناصر مساله
 • واپسین پیام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دریافت بخشی از فیلم دوره
 
 
 
 
 
 
 
 مدت زمان دوره :  16 ساعت
 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان
تاریخ برگزاری:   دو هفته پس از ثبت نام
شماره ­های تماس: -
شهریه شرکت در دوره  378/000 ریال