دوره های علمی - پژوهشی دوره های علمی - پژوهشی

 

رفتار سازمانی(مبتنی بر موبایل)
 
 
مقدمه:
نيروي انساني هر سازمان، یکی از عوامل اصلي حيات آن سازمان است و از اين رو شناخت انسان براي مديريت اثربخش ضروري است. رفتار سازماني يا به عبارتي رفتار انساني در سازمان تلاشهاي نظام مند براي شناخت و درك رفتار انسان در سازمان است تا با كنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف سازماني امكان پذير گردد. شناسايي علل رفتار و چگونگي به كارگيري رفتارها در راستاي اهداف سازماني مسئله محوري در مديريت رفتار سازماني است. این علم در واقع درصدد است تبيين كند كه انسان در سازمان چرا و چگونه رفتار مي كند؟ يعني هدف اساسي نظريه هاي رفتار سازماني ، تبيين رفتار انسان و ايجاد درك بهتر آن است.
 
اهداف کلی دوره:
 • بهبود و توسعه مهارتهای انسانی
 • پیش بینی و کنترل رفتار سازمانی
محتوای دوره:
 • پيش درآمدي بر رفتارسازماني
 • رفتار سازماني درسطح جهاني
 • مباني رفتار فرد
 • مفاهيم اصلي انگيزش
 • تصميم گيري فردي
 • مباني رفتارگروه
 • ارتباطات
 • رهبري
 • تعارض ومذاكره
 • ساختارسازماني
 • ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش

دریافت بخشی از فیلم دوره

 
 مدت زمان دوره : 8 ساعت
 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان
تاریخ برگزاری:   دو هفته پس از ثبت نام
شماره ­های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در دوره 324/000 ریال