دوره های علمی - پژوهشی دوره های علمی - پژوهشی

 

تکنیکهای حل مسأله (مبتنی بر موبایل)
  مقدمه:
تصمیم‌گیری، بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می­دهد. تصمیم‌گیرندگان افرادی هستند که مسئولیت قضاوت یا انتخاب بین دو یا چند راه‌حل مختلف را بر عهده دارند و این قضاوت در برخی موارد بسیار مهم و حیاتی است.دراین ارتباط، تکنیک­های حل مسئله   ProblemSolvingو توسعه روزافزون فناوری در جهان ایجاب می­کند که دانش و مهارت نوآوری و حل مسئله در میان مدیران و کارشناسان، توسعه و ترویج یابد. به همین منظور، دوره علمی - پژوهشی تکنیکهای حل مسئله از طریق آموزش مبتنی بر موبایل طراحی و جهت اجراء بر اساس اهداف و سرفصلهای ذیل ارائه می­گردد.
 
 اهداف کلی دوره:
 • آشنایی با تکنیکهای حل مسئله و کاربرد آن در تصمیم­ گیری­ها 
  محتوای دوره:
  • چگونگی برخورد با مشکلات
  • دسته بندی مسائل
  • مهارت حل مساله
  • تصمیم گیری
  • تفاوت تیم و گروه
  • مراحل تفکر خلاق
  • تصورات قدیمی و غلط راجع به خلاقیت
  • مهارت های لازم برای تفکر خلاق و اثربخش
  • اصول مدیریت برای نوآوری
  • روشهای تفکر خلاق
  • ده فرمان ضدخلاقیت
  • اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری
  • توصیه ای برای افزایش خلاقیت

   

  دریافت بخشی از فیلم دوره

   
 مدت زمان دوره : 8 ساعت
مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان
تاریخ برگزاری: دو هفته پس از ثبت نام
شماره ­های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در دوره 324/000 ریال