کارگاه پژوهش محور کارگاه پژوهش محور

پرورش مشاورین نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
( موضوع مصوبه شماره 430/13.ط مورخ 1379/12/15شوراي عالي اداري)

 

نظام پیشنهادها را می­‍‍­­­­توان بعنوان موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی کرد. این نظام از جمله مهمترین دستاوردهای وجود مدیریت مشارکتی در سازمان است که عملاً  از تمرکز شدید سامانه مدیریت کاسته و استعدادها و نظرات کارکنان موجه می­داند. به بیان دیگر نظام پیشنهادها سرآغاز بروز ابتکارات و خلاقیت­های منابع انسانی است. در  نظام پیشنهادات تمامی کارکنان سازمان حق دارندکه نظر اصلاحی خود را درباره بهتر شدن کیفیت وکمیت امور و بسیاری از زمینه­های دیگر که به افزایش اثربخشی وکارآمدی به سازمان ارسال نمایند، تا پس از ارزیابی­های دوره و قابل قبول بودن آن با توجه به معیارهای تعیین شده به مرحله اجرا درآید.

 

 

هدف کلی کارگاه:

-آشنایی عملی با نحوه پیاده­سازی نظام بررسی پیشنهادها بعنوان یک سامانه در محل کار خود

 - افزایش دانش مدیران در خصوص مکانیزم­های اجرایی و استقرار و نگهداشت نظام پیشنهادها

 

محتوای کارگاه:

-  ویژگی یک نظام موفق پیشنهادها

-تفاوت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای سنتی و نوین

-  نظام مشارکت کارکنان و ویژگی­های فرهنگ سازمانی دستگاه­های اداری

-  بررسی در خصوص ساختار تشکیلاتی  مطلوب نظام پیشنهادها

-  ابعاد نظام پیشنهادها

- مطالعات تطبیقی جهانی نظام پیشنهادها

-  آشنایی با نقش و جایگاه دبیرخانه ارزیابان و مدیران

-  آشنایی با تکنیک­های خلاقیت و ایده­یابی و نحوه کاربردی کردن در نظام پیشنهادها

- بررسی اجمالی عوامل موفقیت استقرار این نظام در سازمانهای اجرایی کشور

-  این کارگاه به صورت  shop  workبرگزار می­گردد و مطالعه موردی چند تجربه استقرار موفق نظام پیشنهادها در کشور و سایر کشورها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 مدت زمان کارگاه :  24 ساعت

  مخاطبان کارگاه: کلیه مدیران دبیران وکارشناسان با تجربه  


تاریخ برگزاری: ...

شماره ­های تماس: 18-42501415

شهریه شرکت در کارگاه 4.850.000 ریال