کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 

کارگاه پژوهش محور 
"مستندسازی تجربیات مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش"
     مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق کارکنان و مدیران در جهت توسعه دانش سازمانی از اهمیت فزاینده­ای برای سازمان­ها و دولت­ها برخوردار است که آن­ها را برای  رویارویی با مخاطراتی آماده می­سازد که برای ابقای دانش، حفظ حافظه سازمانی و متعاقب آن آموزش کارکنان جدید لازم است.
       از این رو، هدف اصلی از به­کارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمان­ها، تبدیل دانش ضمنی (پنهان) و نهفته در تجربیات و اذهان مدیران و کارکنان به دانشی مدون و مکتوب ( به منزلة سرمایه­ای ارزشمند و استفاده از آن­ها در تصمیم­گیری­ها در      موقعیت­های مشابه) است. چنین فرایندی، بستری مناسب برای ثبت دانش نهفته در ذهن، تجربیات و بینش رفتاری مدیران خواهد بود که گاه با صرف هزینه­های زیاد به دست می­آید و در بسیاری از موارد، تجربه مجدد آن برای سازمان امکان­پذیر نیست.
     با این مقدمه و با نظر به اهميت دانش سازماني، به­ويژه دانش نهفته در تجارب مديران؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس وظیفة سازمانی و پژوهشیِ خود، اجرای کارگاه پژوهش محور"مستندسازی تجربیات مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش" را جزو برنامه­های ضروری خود قرار داده است .
 
هدف کلی کارگاه:
  •    آشنایی شرکت­کنندگان با فنون ثبت تجربیات خود برای استفاده از آن­ها در یادگیری سازمانی
 
محتوای کارگاه:
  • کلیات مستندسازی
  • ابعاد مستندسازی
  • مدل­های مستندسازی تجربیات مدیران
  • کارکردهای مستندسازی تجربیات مدیران
  • عوامل مؤثر در مستندسازی تجربیات مدیران
  • آشنایی کلی با مفاهیم مدیریت دانش و دسته­ بندی انواع دانش
  • انجام کار تیمی
این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه پژوهشی و آموزشي بررسي خواهد شد.
 
 مدت زمان کارگاه :  14 ساعت
 
 مخاطبان کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان با تجربه
 
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.
شماره های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در کارگاه: 2.200.000 ریال