نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی" (ابلاغی وزارت امور اقتصاد و دارایی) نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی" (ابلاغی وزارت امور اقتصاد و دارایی)

 

کارگاه پژوهش محور"نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی"
(ابلاغی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
  
هدف کارگاه:
 
تسلط مخاطبان به نظام حسابداری بخش عمومی از طریق انجام ثبت های حسابداری، ارائه مثال و حل کیسهای کاربردی به صورت Workshop
 
محتوای کارگاه:
  • حسابداری عملیات جاری
  • حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان
  • حسابداری عملیات سرمایه ای
  • حسابداری درآمدها
  • حسابداری وجوه سپرده
  • حسابداری موارد خاص
  • شرايط انتقال حساب‌ها
  • صورت مغایرت بانکی
  • كدينگ پيشنهادي حساب‌هاي كل و معين

این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 
 مدت زمان کارگاه :  24 ساعت ( سه روز )
 
 مخاطبین کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان مالی، بودجه و ذیحسابی
 
شهریه شرکت در کارگاه: 4.850.000 ریال   
ظرفیت کارگاه :   حداکثر 20 نفر 
 شماره های تماس:   18 الی 42501415