دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

 

" اطلاعیه " 
 

در راستای اجرای بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص برگزاری «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات » مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد طبق برنامه اجرایی پیوست نسبت به برگزاری دوره های مذکوردر سال 1394   اقدام نماید..

لذا واجدین شرایط می توانند از طریق نرم افزار ثبت نام موجود در سایت این مرکز نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.                              
 
الف ) دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد
کد دوره
عنوان دوره
مدت دوره (ساعت )
زمان برگزاری دوره
1
دولت الکترونیکی
8
مرداد
2
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
10
شهریور
 
ب ) دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
کد دوره
عنوان دوره
مدت دوره (ساعت )
زمان برگزاری دوره
1
حاکمیت فاوا(اصول،چارچوب و استقرار )
12
مرداد
2
مدیریت خدمات فاوا  و ITIL
12
مهر
3
مدیریت فرآیندهای سازمانی
12
آبان
4
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
20
آبان
5
تحلیل و طراحی سیستم
16
آذر
6
مهندسی شبکه
30
دی
7
مدیریت امنیت اطلاعات
20
دی
8
مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
12
بهمن
9
رایانش ابری
8
اسفند
10
مهاجرت نرم افزارهای آزاد/ متن باز
16
اسفند
 
ج ) دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای عموم کارکنان دولت
کد دوره
عنوان دوره
مدت دوره (ساعت )
زمان برگزاری دوره
1
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
22
شهریور
2
مدیریت ابزار و اطلاعات و سازمانی
14
مهر
3
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
8
آذر
4
شبکه و امنیت  اطلاعات در  سازمان‌ها
8
بهمن