آشنایی با استانداردهای بخش عمومی- مقدماتی آشنایی با استانداردهای بخش عمومی- مقدماتی

 

 
کارگاه پژوهش محور"آشنایی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)"
 
مقدماتی
 
 
هدف کارگاه:
 
 
آشنایی مخاطبان به استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 
 
محتوای کارگاه:
 
1)      مفاهیم نظری گزارشگری مالی
  • اهداف گزارشگری مالی
  • واحد گزارشگر
  • عناصر صورتهای مالی
  • ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
  • آشنایی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی
  • آشنایی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی
  • آشنایی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
  • آشنایی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 4: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای
  • آشنایی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 5: داراييهاي ثابت مشهود
  • آشنایی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 6: موجودیها

این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 

 
 مدت زمان کارگاه :  8 ساعت ( یک روز )
 
 مخاطبین کارگاه:  کلیه مدیران و کارشناسان مالی، بودجه، ذیحسابان و مدیران طرح و برنامه و تشکیلات
  

 شهریه شرکت در کارگاه: . 1.200.000 ریال 

 ظرفیت کارگاه :   حداکثر 30 نفر

  شماره های تماس:   18 الی 42501415