دفتر پژوهش ، همکاری های علمی و امور بین الملل دفتر پژوهش ، همکاری های علمی و امور بین الملل

دفتر پژوهش ، همکاری های علمی و امور بین الملل زیرمجموعه معاونت پژوهشی است که ماموریت اصلی آن برگزاری همایش، نشست، سمینار ، کارگاه و همچنین همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و... می باشد.. نشست ها و همایش ها، تخصصی هستند و در راستای اهداف مرکز برگزار می شوند.اطلاعات مربوط به برگزاری نشست ها از طریق سامانه LMS  در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

 

اهم اقدامات و فعالیت ها:

  1. تحقیق، مطالعه، ارائه گزارش و یا پیشنهاد در خصوص نظام اداری با توجه به اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاه های اجرایی
  2. همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی، دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی و دولتی در راستای تحقق اهداف مرکز
  3. انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی مورد نیاز دستگاه های اجرایی
  4. برنامه ریزی و توسعه همکاری های بین الملل به ویژه در حوزه آموزش مدیریت و بهبود نظام اداری
  5. طراحی و اجرای همایش های تخصصی، ملی و بین المللی به منظور افزایش ظرفیت های معرفتی، علمی و روش شناختی و پاسخگویی به نیازهای اداره امور عمومی