سنجش نیازهای آموزشی دستگاه های اجرایی سنجش نیازهای آموزشی دستگاه های اجرایی

با توجه به بخشنامه شماره 1335268 مورخ 1396/05/22 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مجریان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت (لینک زیر)،مرکز آمادگی خود را برای ارائه خدمات آموزشی به‌صورت حضوری (با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی) و الکترونیکی (ازطریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز به نشانی http://Lms.smtc.ac.ir)، اعلام می‌کند.
به‌منظور برنامه‌ریزی و مدیریت اثربخش برنامه‌های آموزشی، متناسب‌سازی برنامه‌ها با نیازهای واقعی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها، شایسته است دستگاه‌های اجرایی، مشخصات کلی برنامه‌های آموزشی سال 1401 مدیران و کارکنان خود را طبق فایل اکسل زیر، به تفکیک آموزش‌های «مدیران(حین انتصاب ـ جوان و زن ـ توسعه شایستگی)»، «شغلی(مشترک اداری/ مشاغل عمومی)»، «عمومی و فرهنگی»، «توجیهی»، «شغلی(مشاغل اختصاصی)»، «تربیت ارزیاب حرفه‌ای» و «تربیت مدرس» تنظیم و برای انجام اقدامات بعدی، به‌همراه مشخصات و شماره تلفن نماینده خود، به مرکز ارسال کنند.
بدیهی است درصورت بازنگری در عناوین هر بخش از آموزش‌ها، مراتب در اسرع وقت اعلام خواهد شد. همچنین برای کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌ های 22258660، 22258587 یا 22221508 تماس حاصل نمایند.

 

فراخوان

بخشنامه

مشخصات برنامه های آموزشی 1401