رزرو مجتمع فرهنگی و آموزشی مشهد مقدس ویژه دفاتر آموزش و پژوهش استان ها رزرو مجتمع فرهنگی و آموزشی مشهد مقدس ویژه دفاتر آموزش و پژوهش استان ها

 

 

 جهت اطلاع از نحوه و شرایط رزرو واحدها با شماره تلفن 42501152 
( آقای پاکدل) تماس حاصل فرمایید.