دفتر آموزش مهارت های اداری دفتر آموزش مهارت های اداری

اهم فعالیت ها :

 • برنامه‌ ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر آموزش کارکنان دولت 
 • برنامه‌ ریزی و تهیه و تنظیم تقویم دوره‌های آموزشی عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی کارکنان دولت 
 • ظرفیت‌سنجی در خصوص پذیرش تعداد فراگیران و برنامه‌ریزی برای پذیرش متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزش عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی
 • برنامه‌ریزی برای جذب متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی
 • برنامه‌ریزی و اجرای برنامه های آموزشی عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی
 • طراحی و برگزاری دوره‌های مشترک آموزش میان مدت و بلند مدت کاربردی کارکنان دولت  با همکاری دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی فراگیران، مدرسان در دوره‌های آموزشی و ثبت و نگهداری نتایج
 • هماهنگی و اجرای فرآیند اداری آموزش عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی از ثبت نام تا صدور گواهی آموزشی
 • برنامه‌ریزی جهت طراحی، برگزاری آموزش عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی کوتاه مدت و پودمانی مشترک آموزش عالی با همکاری دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
 • طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای بسته‌های آموزشی عمومی، اداری، شغلی، حرفه‌ای و تخصصی و صدور  گواهی صلاحیت شغلی
 • طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های کانون ارزیابی شایستگی‌های مدیران و کارکنان
 • طراحی، تدوین و برگزاری دوره‌های توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران و کارکنان
 • تدوین و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای و موردی
 • پیش بینی و اعلام امکانات، تجهیزات و موارد مورد نیاز برای اجرای وظایف محموله

 

 

مشخصات اعضای دفتر و شماره تماس

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

واحد مربوطه

شماره تماس

حسین حسینی دارینی

مدیر کل دفتر آموزش مهارت‌های اداری

--

42501-851

ابراهیم همتی

معاون مدیر کل

--

42501-841

مهتاب حبیب نژاد

رئیس گروه آموزش‌های حرفه‌ای-تخصصی

آموزش‌های حرفه‌ای-تخصصی

42501-877

مجتبی عسگرزاده

کارشناس آموزش

42501-873

زهرا نظری‌نیا

کارشناس آموزش

آموزش‌ مهارت‌های عمومی-اداری و شغلی

42501-874

سید محمد معرفتی

کارشناس آموزش

42501-862

عبدالرضا قاسمی

کارشناس تصویربرداری

42501-876

راضیه محققیان یعقوبی

کارشناس آموزش

42501-805

مصطفی حسن زاده

کارشناس آموزش

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

42501-807

اکرم رضوانپور

متصدی امور دفتری

42501-806

رضا شهبازی

متصدی امور دفتری

دفتر آموزش مهارت‌های اداری

42501-852

یوسف فرد

خدمات عمومی

دفتر آموزش مهارت‌های اداری

42501-852