شرایط و ضوابط انتخاب برترین ها شرایط و ضوابط انتخاب برترین ها

  1. آثار ارسالی ( مقالات و گزارشهای پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، کتاب ، تولیدات چندرسانه ای و ایده های حل مسائل اداری) که در ارتباط با يکی از محورهای  جشنواره تدوين شده باشند.
  2.  تنها آثاری بررسی می‌شود که از سال 1389 به بعد چاپ شده باشد  .