ثبت نام در جشنواره بدون ارائه آثار ثبت نام در جشنواره بدون ارائه آثار

متقاضيان شرکت در جشنواره می توانند جهت ثبت نام و يا با‌ر‌گذاری اثر  به نشانی www.smtc.ac.ir/sabtenam  مراجعه و آثار خود را ارسال نمايند درغير اينصورت نسخه فيزيکی آثار خود را به همراه فايل الکترونيکی آن به آدرس :  تهران – خ کريمخان زند – استاد نجات الهی شمالی- شماره 198- طبقه چهارم – معاونت پژوهشی ارسال نمايند.


تلفن دبيرخانه علمی  :  42501285 021  ( علی مهدی)