تماس با ما تماس با ما

نشانی: تهران- کریم خان زند - استاد نجات الهی شمالی - مرکز آموزش مدیریت دولتی- طبقه چهارم 

تلفن دبیرخانه جشنواره: 18- 42501415

نمابر: 42501410 

کد پستی:  1597935113 

پست الکترونیکی:  gpa@smtc.ac.ir