گاهشمار جشنواره گاهشمار جشنواره

فراخوان ارسال آثار : از تاریخ 1 خردادماه تا 15 مرداد ماه 1394

بررسی و داوری آثار : 1 مردادماه لغایت 15 مردادماه 1394

اعلام نتایج به برگزیدگان : 1 شهریور 1394

زمان برگزاری جشنواره و اهدا جوایر آثار برتر : شهریور ماه 1394 همزمان با جشنواره شهید رجایی