مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش

اهم فعالیت‌ها:

 1. برنامه ‌ریزی به ‌منظور ارتقا و بهبود مستمر آموزش مدیران و کارکنان در مرکز
 2. مطالعه، بررسی و پیشنهاد بازنگری، ساختار، عناوین و سرفصل‌های دوره‌های آموزشی به سازمان اداری و استخدامی کشور
 3. بررسی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی
 4. تعیین ضوابط و شرایط تهیه محتوای آموزشی و درسنامه‌ها در قالب منابع چاپی برای آموزش عمومی و شغلی کارشناسان و کارکنان
 5. مطالعه و طراحی و اجرای شیوه‌های عملی و صحیح نیازسنجی آموزشی
 6. مطالعه و ارائه گزارش از مشاغل آینده و نیازهای آموزشی توسعه‌ای و آینده‌نگرانه و پیشنهاد عناوین و سرفصل‌های آموزشی جدید
 7. ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه نیازسنجی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی با همکاری دفتر پژوهش و همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 8. نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای تولید محتوای علمی و آموزشی و درسنامه‌ها در قالب منابع چاپی و الکترونیکی برای آموزش با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط مرکز
 9. مطالعه، طراحی و استقرار نظام ارزشیابی برنامه‌های آموزشی مرکز
 10. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پایش و ارزیابی برنامه‌‌‌های آموزشی و تدوین و ارائه گزارش لازم
 11. مطالعه موردی و دوره‌ای اثربخشی دورههای آموزشی مدیران و کارکنان و تدوین و ارائه گزارش‌‌‌های لازم
 12. تربیت متخصصان و مربیان آموزشی جهت برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت
 13. بررسی و تعیین صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت
 14. طراحی، استقرار و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت
 15. تنظیم و پیشنهاد شهریه خدمات آموزشی مرکز و مدیریت‌های استانی
 16. تهیه و تدوین پیشنویس شیوه‌نامه‌های خدمات آموزشی مرکز
 17. تدوین و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای و موردی
 18. پیش‌بینی و اعلام امکانات، تجهیزات و موارد مورد نیاز برای اجرای وظایف محوله
 19. انجام سایر وظایف محوله

مشخصات و شماره تماس همکاران مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

داخلی

1

احمد ذاقلی

مدیر

22258660

22221508

22258587

23

2

عبداله مقدم تبریزی

مسئول دفتر

19

3

لیلا مهربانی مجد

رئیس گروه

17

4

حاتم فرجی ده‌سرخی

کارشناس

14

5

کیومرث رومیانی

کارشناس

25

 

پست الکترونیکی: planningoffice@smtc.ac.ir

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، جنب شهرداری، خیابان کوشا، میدان معتمدنژاد(جوانان سابق)، خیابان ناصری، نبش خیابان قندی، پلاک 4 ـ کد پستی: 1544846913