تالار گفتگو تالار گفتگو

عمومی
تعداد طبقه بندی ها:
2
تعداد ارسال:
32
تعداد شرکت کنندگان:
14
برترین ارسال کننده ها
 
معاون آموزشی
رتبه: Youngling
ارسال: 8
تاریخ عضویت: 5/28/14
دفتر آموزش و پژوهش هرمزگان
رتبه: Youngling
ارسال: 4
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش همدان
رتبه: Youngling
ارسال: 3
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش سمنان
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
حسن غمیلو معاون پژوهشی مرکز
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 5/28/14
دفتر آموزش و پژوهش تهران
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش قم
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش ایلام
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش مرکزی
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 6/18/14
مریم کوشا
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 2/29/12
دفتر آموزش و پژوهش شیراز
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 6/9/14
تجربیات مدیریتی
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 11/12/13
محمد جلالی ابیانه
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 5/28/14
دفتر آموزش و پژوهش زاهدان
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 6/18/14

نظرسنجی نظرسنجی

به نظر شما دسته بندی اطلاعات در این سایت چگونه است؟

تماس با ما تماس با ما

تلفن

نام دفتر

42501000

تلفنخانه 

42501202

حراست

42501611

روابط عمومی 

42501704

دبیرخانه

42501302

مدیریت فناوری اطلاعات

42501802

دفترمعاونت آموزش

42501852

مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی

42501812

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش

22223660

  دفتر آموزش های مجازی 

42501402

دفتر معاونت پژوهشی

42501412

  دفتر پژوهش های کاربردی

42501552

دفتر همایش ها وهمکاریهای علمی و امور بین الملل

42501452

  دفتر تدوین و نشر منابع علمی

42501751

   فروشگاه کتاب 

42501502

  دفتر معاونت پشتیبانی