تالار گفتگو تالار گفتگو

آموزش

طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای منطقه ای و استانی

Toggle
به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان در استان‌های مختلف با در نظر گرفتن توانمندی‌های مناطق و برنامه ریزی آموزش‌های مدیریتی در راستای گسترش و تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی فعالیت‌های بخشی بر مبنای این استعدادها ، مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد دوره‌های آموزشی بر مبنای نیازهای منطقه ای و استانی طراحی کند.
با توجه به اینکه دوره‌های آموزشی باید با رویکرد اثربخشی طراحی شود نیازمند پرداختن به آن دسته از دوره‌هایی هستیم که این دوره‌ها منطبق با نیازهای استان یا منطقه باشد. در این راستا به نظر می رسد دفاتر آموزش و پژوهش استانداری‌ها می‌توانند درجه توسعه‌یافتگی استان را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به وضعیت توسعه یافتگی استان دوره‌‌های آموزشی را طراحی کنند و نقش دوره‌های آموزشی در استان‌ها در راستای هدایت توسعه استان و سرعت توسعه استان می‌تواند قابل اندازه‌گیری باشد. بنابراین با بهره‌گیری از نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی استان و مطالعه مستندات توسعه‌ای استان(نظیر بررسی کارکردهای برنامه پنجم، سند توسعه استان و بررسی رویکردهای آینده و …) می‌توان دوره‌های آموزشی تخصصی و کاربردی را طراحی کرد.

اعلام نظر در خصوص طراحی دوره های مبتنی بر نیازهای منطقه ای و استانی


نظرسنجی نظرسنجی

به نظر شما دسته بندی اطلاعات در این سایت چگونه است؟

تماس با ما تماس با ما

تلفن

نام دفتر

42501000

تلفنخانه 

42501202

حراست

42501611

روابط عمومی 

42501704

دبیرخانه

42501302

مدیریت فناوری اطلاعات

42501802

دفترمعاونت آموزش

42501852

مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی

42501812

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش

22223660

  دفتر آموزش های مجازی 

42501402

دفتر معاونت پژوهشی

42501412

  دفتر پژوهش های کاربردی

42501552

دفتر همایش ها وهمکاریهای علمی و امور بین الملل

42501452

  دفتر تدوین و نشر منابع علمی

42501751

   فروشگاه کتاب 

42501502

  دفتر معاونت پشتیبانی