نظرسنجی نظرسنجی

به نظر شما دسته بندی اطلاعات در این سایت چگونه است؟

تماس با ما تماس با ما

 

  نشانی : تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان استاد نجات الهی شمالی - شماره 198-  کدپستی: 1597935113  

پست الکترونیکی: info@smtc.ac.ir

نام دفتر تلفن

تلفنخانه 

42501000
حراست 42501202

روابط عمومی 

42501611
دبیرخانه 42501702
مدیریت فناوری اطلاعات 42501302

دفترمعاونت آموزش

42501802
مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی 42501852
دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش 42501812

  دفتر آموزش های مجازی 

22223660
دفتر معاونت پژوهشی 42501402

  دفتر پژوهش های کاربردی

42501412
دفتر همایش ها وهمکاریهای علمی و امور بین الملل 42501552

  دفتر تدوین و نشر منابع علمی

42501452

   فروشگاه کتاب 

42501751

  دفتر معاونت پشتیبانی

42501502