نشست ها و سمینارهای تخصصی نشست ها و سمینارهای تخصصی


اولین کارگاه آموزشی
مهارت‌های Coaching ( هدایت و راهبری سازمان‌ها ) در پسا‌تحریم 
 
 

محورهای آموزشی:
  • ویژگیهای سازمانی در زمان پسا تحریم
  • تعریف ساختار راهبری در زمان پسا تحریم
  • تعریف Coach (راهبر)
  • فرآیند Coaching (راهبری و هدایت سازمانی) در زمان پسا تحریم
  • آشنایی با اصول و قواعد راهبری در سازمان
  • فعال‌سازی و برانگیختن انگیزه توسط فرآیند Coaching
  • شناخت موقعیت خطر و موقعیت امن در زمان پسا‌تحریم
  • چیستی قید و بند در چارچوب سازمانی
  • کسب مهارت طراحی مدل تغییر و تحول در سازمان
  •  شناسایی ترس‌های رفتاری و شناختی موجود و تاثیر آن در قدرت تصمیم­گیری نظام مدیریت در زمان پسا تحریم  
  مخاطبان:
  مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی و غیردولتی
 
ارائه دهنده: 
 
مدت دوره:  4ساعت       
زمان:دوشنبه 10/03/95 
مکان:خیابان استاد نجات اللهی شمالی- کوچه زبرجد- سالن اجتماعات مرکز آموزش مدیریت دولتی
شماره تلفن: 42501852
 نشانی وبگاه مرکزبرای ثبت نام:www.smtc.ac.ir   بخش نشست ها و سمینارهای تخصصی
 
کمک شهریه مبلغ 900000 ریال از طریق سامانه ثبت نام
 
 
برای شرکت کنندگان از سوی مرکز گواهینامه معتبر صادر خواهد شد