مديريت همايش‌ها
احمد پيروز
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۷
۳۰۰,۰۰۰ ریـال
در عصر اطلاعات، ارتباطات و فناوري مدرن دنياي متحول امروز، تلاش مديران و مسئولان در تحقق اهداف سازماني، بيشتر بر پايه تعامل افکار و برخورد انديشه‌ها و تجارب مفيد شرکت‌کنندگان در همايش‌ها و گردهمايي‌ها مي‌باشد. هدف از انتشار اين مجموعه، کمک به مسئولان و مديران برگزارکننده همايش‌هايي مي‌باشد که توسط سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي بر اساس برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در زمينه‌ها و به نام‌‌هاي مختلف‌ در هر سال به اجرا در مي‌آيد. هدف نگارنده در اين کتاب، تمييز وجوه تفاوت ميان گردهمايي‌ها از يکديگر است و در 8 فصل دسته‌بندي شده است.