شيوه‌هاي بهبود مهارت‌هاي اثربخش، از بصيرت شخصي تا عملکرد سازماني
توني پونت
سيد يوسف رضوي، شيرين خوشنود، سيد مجتبي مدني
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۷۰,۰۰۰ ریـال
آموزش از هر نوع، در دنيای امروز به عنوان معتبرترين روش و ابزار يادگيری مورد قبول افراد و سازمان‌ها قرار دارد.
کتاب حاضر، يکی از منابع علمی و کاربردی است که می‌تواند برای همۀ دست‌اندرکاران آموزش در ايران مفيد باشد. مترجمان محترم در کل کتاب، سعی کرده‌اند ضمن رعايت امانت، به گونه‌ای نسبت به بومی‌سازی اثر نيز توجه داشته باشند؛ به همين منظور، در هر جایی که به نظر رسيده است صرف ترجمه مطلب برای مخاطب واضح و روشن نيست، توضيح لازم داده شده است. اين کتاب در ده فصل ترجمه شده است که برای دست اندرکاران آموزش در هر مقطعی کاربردی است.