حرفه‌اي گرايي در مديريت
دکتر مهدي مرتضوي و فضل‌الله زارع‌پور
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۰
۵۵,۰۰۰ ریـال
دانش مديريت به عنوان ابزار راهبری و به نتيجه رساندن فعاليت‌ها، اقدام‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندی‌های هر مجموعه، جايگاهی باارزش و نقشی راهگشا دارد. ضرورت قاعده‌مندی در نظام آموزش، تربيت، انتخاب و انتصاب مديران، ديدگاه حرفه گرايي در مديريت را تقويت و استحکام بخشيده است. هم اکنون، با توجه به تدوين و تصويب اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ايران از جمله‌: سند چشم‌انداز ايران 1404، سیاست‌های کلی نظام اداری، برنامه پنجم توسعه و قوانين و اسناد زيرمجموعه آنها، نياز به مرجعی بالادستی برای پرداختن به ديدگاه حرفه گرايي در مديريت احساس می‌شود. اين امر در قالب پی‌ريزی و تدوين ساز و کارهای اجرايي ميسر می‌شود که با ايجاد و تأسيس «سازمان نظام مديريت» می‌توان به اين مقصود دست يافت.
در سال‌های اخير، تلاش‌هایی در سطح دنيا برای توسعه جايگاه حرفه‌ای مديريت صورت گرفته است. در کشور ما نيز حرفه‌ای سازی حوزۀ مديريت، پيش نيازی مهم برای دستيابی به اهداف بلند توسعه خواهد بود. کتاب حاضر تلاشی است به منظور تبيين مديريت به عنوان يک حرفه و در 5 فصل تهيه و تدوين شده که در بخش پايانی، تشکيل سازمان نظام مديريت ايران توسط نويسندگان محترم کتاب پيشنهاد شده است.
خواندن اين کتاب به همۀ دست‌اندرکاران نظام مديريتی و سياست‌گذاران اداری کشور پيشنهاد می‌شود.