تکنيک هاي خلاقيت فردي و گروهي
جليل صمد آقايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۲
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزار کمکی، روش های ساختار یافته ای هستند که به ما کمک می کنند تا در هر زمان که لازم دانستیم؛ ساختار فکری خود را آگاهانه تغییر دهیم و انجام این تکنیک ها موجب افزایش خلاقیت و توان ایده پردازی افراد می شود. طی سالیان متمادی، تکنیک های بسیاری برای تقویت خلاقیت و افزایش توان حل مسأله به روش خلاق طراحی و معرفی شده است؛ اما بسیاری از آنها تکراری یا مشابه هستند؛ از این رو نویسندۀ گرامی پس از جمع آوری و بررسی همگی آنها، تعدادی از مهم ترین، موثرترین، معروف ترین و قابل اجراترین آنها را برگزید. این اثر در پنج فصل نوشته شده است که برخی از آنها عبارتند از: نرم افزارهای خلاقیت و نوآوری، توصیه هایی برای رشد خلاقیت و ...