خلاصه‌سازي مکاتبات و نوشته‌هاي اداري
سيدکاظم اميني
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۳۵,۰۰۰ ریـال
نامه‌نگاری در سازمان‌ها يکی از مواردی است که روزانه همه، به‌ويژه مديران با آن سرو کار دارند و به دليل مشغله کاری نمی‌توانند وقت زيادی را صرف مکاتبات اداری نمايند. در اين زمينه، راه‌حل‌های مختلفی بررسی شده است؛. یکی از اين روش‌ها، خلاصه کردن مطالبی است که مدير بايد مطالعه کند. کتابی که پيش رو داريد، برای تدريس در دوره‌های خلاصه‌سازی نوشته‌های اداری تدوين و به گونه‌ای تنظيم شده است که علاوه بر رفع نياز شرکت‌کنندگان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، بتواند به طور مستقل راهنمایی برای علاقه‌مندان در زمينه وظايف روزانه آنان باشد.