فنون اداره جلسات
احمد پیروز
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۶
۴۵,۰۰۰ ریـال
یکی از شیوه های اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات، نشست ها یا حلساتی است که مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی و خصوصی برای رسیدن به اهداف تعیین شده از قبل ترتیب می دهند. برگزاری جلسات با نام هایی مانند شورا، کمیسیون، انجمن، کانون و ...موجب می شود تا مقامات و مسئولان این نهادها از طریق گردهمایی افراد متخصص، خبره و اندیشمند بتوانند تصمیمات لازم را در زمینۀ راهبردها، خط مشی ها و اهداف واحدهای مربوط اتخاذ کنند. این مجموعه در 9 فصل گردآوری و تدوین شده است که برخی از آنها عبارتند از: چگونه جلسه برگزار می شود؟، چه کسانی در برگزاری جلسات نقش دارند؟، نتایج حاصل از برگزاری جلسات (روش تعاملی در سازمان) و...