سنجش بلوغ سازماني براي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد
علي صفدري و نعيمه برجعلي‌لو
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۷
۳۵۰,۰۰۰ ریـال
مديران ارشد سازمان‌ها براي گسترش سطح کيفيت خدمات خود به فکر تغيير رويکردهاي مديريتي با استفاده از فناوري‌هاي نوين مديريتي هستند که با در نظر گرفتن حداقل قيمت و حداکثر کيفيت، ضمن پاسخگويي به ذي‌نفعان، ناگزيرند در شيوه نگرش خود به هزينه‌ها و ارزش خدماتي که عرضه مي‌شود تجديدنظر کنند. کتاب در چهار فصل تدوين شده است. فصل اول در مورد بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و ويژگي‌هاي گسترده آن نگارش يافته، فصل دوم به معرفي مدل‌هاي بلوغ سازماني و مطالعات الگوبرداري در اين زمينه پرداخته، فصل سوم نيز به معرفي مدل سنجش آمادگي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد پرداخته است و در فصل آخر، چگونگي پياده‌سازي مدل مذکور با اجراي اين روش پيشنهادي در يک نهاد عمومي غير دولتي آمده که به طور خلاصه نتايج اين بخش‌ها را ارائه نموده است.