سنجش صلاحيت مدرسان سنجش صلاحيت مدرسان

 

به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه شیوه‌نامه سنجش صلاحیت مدرسان در  سازمان اداری و استخدامی کشور در دست بررسی، تصویب و ابلاغ می‌باشد، لذا خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از ارسال هرگونه مدارک و مستندات در این خصوص خودداری گردد.

 شایان ذکر است تا زمان ابلاغ بخشنامه مذکور، ماده 4/5 بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 قابل استناد و اجرا می‌باشد.