مديران مديران

حسن اسدزاده کلجاهی

عنوان پست سازمانی: سرپرست
محل خدمت :   مدیریت منابع انسانی و اموراداری
تلفن :88890941- 42501604 
پست الكترونيك : asadzadeh@smtc.ac.ir
نمابر : 88907030- 42501600  

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیریت دولتی - گرایش تحول اداری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سوابق علمی
  • تدوین پایان نامه فوق لیسانس و برخی مقالات در حوزه منابع انسانی و مدیریت
  • تدریس در محافل آموزشی
  • عضو کارگروه تخصصی در حوزه های آموزشی، برنامه ریزی و تلفیق ستاد بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری

سوابق اجرایی
عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
مدیر آموزشهای عمومی بدو خدمت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت مرکز آموزش مدیریت دولتی
معاون دفتر هماهنگی امور استانها انجام امور و نظارت بر مسائل آموزشی استانها مرکز آموزش مدیریت دولتی
معاون مدیر امور اداری و بهسازی نیروی انسانی مسائل اداری و تهیه گزارشات و نظارتهای لازم مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها هماهنگی با مدیران ارشد دفاتر آموزش وپژوهش استان ها در زمینه فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مشاور معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ارائه مشاوره های لازم موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سرپرست دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد جمع آوری اطلاعات عملکردی و تهیه گزارشات تحلیلی مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر منابع انسانی و امور اداری برنامه ریزی نیروی انسانی و پشتیبانی های اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر کل دفتر همایش ها و امور بین الملل برنامه ریزی و مشارکت در اجرای همایش ها و سمینارهای ملی و بین المللی مرکز آموزش مدیریت دولتی
عضو هیات اجرایی و شورای مدیران و دبیر هیات رئیسه مشارکت در تصمیم گیری و تهیه صورتجلسات مرکز آموزش مدیریت دولتی
سرپرست نمونه سال 1375 انجام بموقع وظایف و حضور فعال در حوزه کاری و پاسخگویی های لازم مرکز آموزش مدیریت دولتی