* *

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 12

​ جستارهای علمی
 نشست تخصصی
 گزارشها
 مصاحبه اختصاصی
 معرفی کتاب

جستارهای علمی

آسیب‌شناسی برنامه‌های آموزش مدیران: الزامات برنامه‌های آموزش مدیران
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران 

بررسی مؤلفه‌های مدیریت جهادی در مدل توسعۀ شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای
محبوبه ابراهیمی 

پل مدیریت
(بومی‌سازی و اختصاصی‌سازی علم و ابزارهای مدیریت با رویکرد زمینه‌یابی)

مهدی رفتاری 

نقش آموزش در نظام شایسته گزینی کشور آمریکا
مریم رجب زاده

الگوهای برتر مدیریتی از دیدگاه اسلام (قرآن، نهج‌البلاغه و روایات)
سید حسن حسینی 
آینده مدیریت:
کارفرمایان و کارمندان با کدام مهارت‌های مدیریتی، برای رویارویی با آینده آماده باشند؟

مترجم: دکتر مریم فهیما 
بررسی و تحلیلی بر آموزش و تربیت مدیران کارآفرین سازمانی در بخش دولتی؛
چالش‌ها و راهکارها

داریوش رضابیگی 

نشست تخصصی

نشست هم‌اندیشی آسیب شناسی کانون‌های ارزیابی شایستگی مدیران
تاریخ برگزاری 1400/11/02
مرکز آموزش مدیریت دولتی
 

گزارش ها
گزارش اقدامات در حوزه برنامه ریزی و اجرای دوره های ویژه مدیران و کارکنان
معاونت آموزشی مرکز
بهمن ماه 1400
مصاحبه اختصاصی
بررسی سیر برنامه های تربیت مدیر در کشور 
احمد ذاقلی   
(مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی)
تربیت مدیران راهبردی و جهادی 
جناب آقای دکتر فرهاد رجبی
 (دكتري مديريت تكنولوژي (گرايش نوآوري) و مدرس دانشگاه )
معرفی کتاب
کتاب رهیافتی تطبیقی در آموزش کارکنان ارشد اداری
مطالعه ای در نظام اداری کشورهای منتخب

نویسندگان:مونتگومری فن وارد؛ آنی هاندگم؛ اروین شولا؛ پل ساینو
ترجمه: محمد ذاکری،حمید رضاخسروآبادی،محمد رحیمیان،مریم حبیب الهی
تلخیص: رضا نایبی

کتاب در هوای یک رویا
گفتگوی تاریخی تحلیلی با دکتر ایرج والی پور
بنیان گذار مرکز آموزش مدیریت دولتی

گفتگو و مستندگر: دکترغلامرضا خاکی
تلخیص و معرفی: رضا نایبی