* *

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 10

مقالات تخصصی
 نشست تخصصی
 مصاحبه تخصصی
 معرفی کتاب

مقالات تخصصی

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت دانش با استفاده از مدل هفت اس مک کینزی (مورد مطالعه:سازمان نقشه برداری کشور)
علی شایسته معین-سهیلا غلامرضایی قمی
 

تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح
اسوالدو قاهره باتیستوتتی،دومینیک بورک
مترجم: مریم رجب زاده
 
روش اکولوژی مدیریت دانش
ارتباط مدیریت دانش رسمی، غیررسمی و شخصی

(دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگها تارتوتارتو استونی)
مترجم: شیرین خوشنود
 
داستان سرایی: روشی کاربردی برای تسهیل مدیریت دانش
شاونا ام . لی. بلانک، جیمزهاگ
مترجم: علی شایسته معین

 
تاثیر منتورینگ رسانه اجتماعی بر کسب دانش ضمنی آنلاین در سازمان های پایدار: یک مدل مداخله ای اصلاح شده 
ژنویائوچن، داگلاس فوگل، تیانان یانگ، جیانوی ونگ
مترجم: رضا نایبی
 
نشست های تخصصی
مستندسازی تجارب (روش ها، الگوها، ابزارها)
 سخنران: مهندس ساسان رستم نژاد
 
مصاحبه های تخصصی
مستندسازی تجارب (روش ها، الگوها، ابزارها)
گفتگو با: دکتر احمد سپهری
(دکتری مدیریت کسب و کار – مشاور و مدرس مدیریت دانش)
 
روش شناسی مستندسازی تجارب
گفتگوبا: دکتر کیومرث اشتریان
(دکترای سیاستگذاری عمومی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
 
معرفی کتاب
مدیریت دانش:استخراج دانش فنی کارکنان
تالیف: دکتر پیمان اخوان، دکتر جلیل حیدری، دکتر محمدرضا زاهدی