** **

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 8

​ جستارهای علمی
مصاحبه
 معرفی کتاب

جستارهای علمی

بررسی چالش‌های استفاده از تکنولوژی آموزش مجازی برای آموزش در سازمان‌های دولتی
ادریس سعادتی
 

کاربرد فناوری‌های نوین در ارزشیابی اثربخشی آموزشی
دکتر علیرضا دهقانی، دکتر سهیلا گل شناس
 

 تكنولوژي آموزشي، آموزش و يادگيري
فیروزه عطاریان
 

استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در توسعه و آموزش شایستگی‌ها
بهنام رسولی

مصاحبه

تکنولوژی آموزشی
مصاحبه شونده؛ سرکار خانم دکتر فاطمه ملک‌پور
(مدير مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه وآينده‌نگري سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان سمنان)
 

تکنولوژی آموزشی
مصاحبه شونده؛ جناب آقای دکتر رامسیس افتخاری مقدم
(معاون دفتر آموزش‌های مجازی و تولید منابع چندرسانه‌ای مرکز آموزش مدیریت دولتی)
 

معرفی کتاب

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
نویسنده: دکتر هاشم فردانش