* *

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 7

​ جستارهای علمی
مصاحبه
 معرفی کتاب

جستارهای علمی

چالش ها و مشکلات توسعه آموزش و یادگیری الکترونیکی در عصر همه گیری ویروس کووید-19
غلامعلی منتظر،طاهره سنجابی،مهسا قاسمی
 

بررسی کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری
فرزانه طاهری،مهدی یارصادقی
 

تجارب زیسته دانشجویان از شرکت در کلاس های مجازی دانشگاه در بحران کرونا
زهراحیدری، زهرا طالب 
 

استانداردسازی آموزش الکترونیکی بر پایه مدل SCORM
فریده قیطاسی، فاطمه تاجیک

محیط آنلاین مجازی، فضایی برای پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
مقصود فراستخواه، نسرین نورشاهی

مصاحبه

"اثربخشی"
مصاحبه شونده؛ دکتر یحیی رمضانی
( مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری استان البرز)
 

معرفی کتاب

کتاب مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی
نویسنده: محمود بابایی