فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 5

​ مقاله تخصصی
مصاحبه تخصصی
 معرفی کتاب

مقالات

ترسیم ریسک‌های دانشی: به سوی درک بهتر مدیریت دانش
ترجمه از سیده سمانه توکلی 

 

نقش مدیریت دانش در سازمان
دکتر احمد پیروز

سنجش سطح بلوغ سازماني جهت استقرار نظام مديريت دانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت
سیده سمانه توکلی 

طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه‌ها
(مطالعه موردی دانشگاه شاهد )
نویسندگان: رقیه حجتی، عصمت مسعودی ندوشن، نیره شاه‌محمدی، مهدی سبحانی‌نژاد 

 

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ایجاد سازمان یادگیرنده
نویسنده: مهدی نوربخش 

بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش هیجانی با چابک‌سازی سازمانی در کارکنان دانشگاه شاهد تهران
 اکرم حجتی ، رکسانا نصیری 

مصاحبه

مدیریت دانش
مصاحبه شونده: دکتر اصغر منجمی ‌ممقانی
(مدرس و صاحب‌نظر در حوزه منابع انسانی)
 

 

مدیریت دانش
مصاحبه شونده: دکتر رضا کوثری
(صاحب‌نظر و عضو محترم هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان)
 

معرفی کتاب

مدیریت دانش
 نویسندگان: دکتر سیدعلی اکبر احمدی، علی صالحی