* *

فصلنامه  مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 2

​ مقالات
میزگرد
 مصاحبه
 خلاصه نشست های تخصصی
  تجارب مدیران در جانشین پروری
 کافه کتاب

مقالات

طراحی و اعتباریابی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی ایران: رویکرد آمیخته 

 

مدل سازی فرآیند جانشین پروری در بنیاد شهید و امور ایثارگران
( الگویی برای شناسایی و پرورش مدیران نسل آینده در بخش دولتی)

 

میزگرد تخصصی

میزگرد تخصصی جانشین پروری در نظام اداری

 

مصاحبه تخصصی


با حضور ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی، رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی و دکتر زارع

 

 

خلاصه نشست های تخصصی

خلاصه نشست های تخصصی مرکز آموزش مدیریت دولتی با موضوع جانشین پروری

 

تجارب مدیران در جانشین پروری


تجارب مدیریتی مهندس مقیمی و خانم دکتر گرد در اجرای برنامه‌های جانشین‌پروری

 

 

کافه کتاب  

معرفی کتاب توسعه منابع انسانی