فصلنامه آموزش مدیریت دولتی - شماره 1

مقالات

جانشین پروری در نظام اداری
جمشید انصاری 

 

جانشین پروری مدیران توسعه آینده
  زهرا احمدی پور 

 

 

بازگشت عقلانیت؛ کاربست هوش مصنوعی در خط‌مشی گذاری عمومی
علی اصغر پورعزت ؛ سیاوش رفیعی  ؛ پریا مومن‌زاده ؛ نیلوفر کوکلان  

 

بازنمایی جغرافیای تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)؛ به مثابه عرصه نوین فعالیت توسعه منابع انسانی (HRD)، بر پایه مدل انجمن بین‌المللی بهسازی عملکرد (ISPI)
عباس عباس‌پور  ؛ مهدی وفایی‌زاده؛ 
 
 
روش یادگیری الکترونیکی سازمانی مبتنی برویژگی شخصی کارکنان
حمید زارع  ؛ مسلم عبیات 

 
 
نقش سامانه جامع آموزش کارکنان دولت در توسعه آموزش نظام اداری کشور
محمد جلالی ابیانه ؛  سعید کاظمی 

 
 
آسیب شناسی سامانه و برنامه آموزش مدیران دولتی با استفاده از مدل FPSS 
حسن غمیلو ؛ علی مهدی 

 
 
تحلیلی بر مشكلات و مسائل آموزش كاركنان دولت در دستگاه هاي اجرايي استان قم
رضا دلاوری