فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 3

​ مقاله
مصاحبه
معرفی همایش
کافه کتاب
 معرفی و تلخیص کتاب

مقالات

کانون ارزیابی شایستگی مدیران(ارکان و مدل به کارگیری)، دکتر حمزه جمشیدی کهساری
 

 

الزامات برنامه ­ریزی آموزش مدیران از منظر شناخت چالش­های آموزشی، غلامرضا معمارزاده طهران

 

شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌ سازی نظام آموزش مدیران و کارکنان براساس ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل تأمین اجتماعی قزوین، داود قراخانی


 

مربیگری استعدادهای مدیریتی سازمان؛ چرا و چگونه؟ تشریح دو مدل  GROW وWIN BIG ، مهدی وفایی‌زاده

 

مصاحبه

"طراحی و برنامه ریزی آموزشی"
مصاحبه شونده: دکتر غلامرضا معمارزاده طهران (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحققیات

 

معرفی همایش

همایش ملی آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت درآموزش مدیران وکارکنان دستگاه‌های اجرایی 
شهریور 1398- تهران 
 

 

کافه کتاب

پنجمین نشست کافه کتاب در مرکز آموزش مدیریت دولتی 
واکاوی مقاله؛" بررسي مقايسه اي نظام قديم و جديد آموزش مديران و كاركنان دولت  با نگاه استراتژيك"

 

معرفی و تلخیص کتاب

طراحی نظام جامع آموزشی
نویسندگان :اباصلت خراسانی، مهدیه موسوی نسب