گزارش رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در دیدار معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 دکتر احمدی پور ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی

متن گزارش اینفوگراف

 

 دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور

اینفوگراف

 

مهندس انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

اینفوگراف