دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی

 با عنایت به موضوع بخشنامه شماره 10934 مورخ 1399/01/19 سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص آغاز مرحله فاصلهگذاری هوشمند و رعایت پروتکل‫‫های بهداشتی و ایمنی در محیطهای کاری و با توجه به سیاستهای دولت محترم در راستای توسعه دولت الکترونیک و تاکید بر ارائه و توسعه هر چه بیشتر خدمات برخط و در راستای مجوز به شماره 25433 مورخ 1399/01/30 سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز آموزش مدیریت دولتی مبنی بر برگزاری دورههای آموزش حضوری به صورت الکترونیکی در شرایط فعلی کشور، این مرکز در نظر دارد اجرای دورههای آموزشی زیر را بصورت کلاس آنلاین (وبینار) برگزار نماید.

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

1

مقابله با بحران

8

عمومی

(کلیه مدیران و کارکنان)

99/04/15

99/04/16

9

 

 

13

2

760/000 ریال

2

اصول و فنون مذاکره  و متقاعد سازی

4

مدیران زن و جوان

(سطوح میانی و ارشد)

99/04/22

9

13

1

460/000 ریال

3

بهره وری و تکنیک های  اندازه گیری

6

عمومی

(کلیه مدیران و کارکنان)

99/04/29

99/04/30

9

12

2

000/ 570 ریال

4

رهبری تحول در سازمان ها

9

مدیران

(سطح میانی)

99/05/05

99/05/06

99/05/07

9

12

3

1/035/000 ریال

5

مدیریت استرس

(بهداشت روانی کارکنان)

6

مدیران

(سطح پایه)

99/05/12

99/05/13

10

13

2

690/000 ریال

6

اصول و مبانی سازماندهی

8

مدیران زن و جوان

(سطوح میانی و ارشد)

99/05/20

99/05/21

9

13

2

920/000 ریال

 

در صورت تمایل تا تاریخ 1399/02/18 در سامانه آموزشی به نشانی http://Lms.smtc.ac.irثبت نام کرده و معرفینامه فراگیران را به شماره دور نگار 42501850 ارسال نمایید.

در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر شماره تلفن های 42501874، 42501876، 42501852 آماده پاسخگویی می باشد.