دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی

با عنایت به بخشنامه‌های شماره 200/1/30433مورخ 88/3/31 و 83078 مورخ 97/5/14 و نظر به مصوبه 1351824 مورخ 96/5/30 شورای عالی اداری مبنی بر توانمندسازی و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان و مدیران دولت، مرکز آموزش مدیریت دولتی دوره‌های آموزشی حرفه‌ای تخصصی را به صورت حضوری با تخفیف ویژه مطابق جدول زمان­بندی ذیل برگزار مینماید.

ردیف

عنوان دوره

ساعت

سطوح شرکت کنندکان

تاریخ برگزاری

ساعت

شهریه (ریال)

1

نقشه راه اصلاح نظام اداری(1)

4

مدیران عملیاتی و کارشناسان

98/12/05

8-12

740.000

2

اصول مدیریت و سرپرستی

8

مدیران عملیاتی و پایه

98/12/05

8-17

1.480.000

3

مدیریت و برنامه­ ریزی پروژه

8

مدیران میانی

98/12/06

8-17

1.480.000

4

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

6

مدیران پایه

98/12/07

8-15

1.110.000

5

مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادها

4

مدیران میانی

98/12/07

8-12

740.000

6

سازماندهی

6

مدیران پایه

98/12/10

8-15

1.110.000

7

اخلاق حرفه ­ای

4

مدیران عملیاتی و پایه

98/12/10

8-12

740.000

8

حقوق شهروندی در نظام اداری

8

کلیه کارکنان

98/12/12

8-17

1.480.000

9

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

مدیران پایه

98/12/13

8-15

1.110.000

10

کیفیت زندگی کاری

6

مدیران پایه

98/12/14

8-15

1.110.000

11

آیین نگارش مکاتبات اداری

24

کلیه کارکنان

98/12/12و13و14

8-17

1.800.000


متقاضیان شرکت در دوره­های مورد نظر می توانند با شماره تلفن­ های 42501877و42501802 تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام الکترونیکی از طریق لینک زیر اقدام نمایند.