دوره های آموزش ویژه مدیران جوان و زن دوره های آموزش ویژه مدیران جوان و زن

بسترسازی برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» مبنی بر محوریت جوانان در تحقق نظام پیشرفته اسلامی، و برنامه‌های دولت تدبیر و امید و رهنمودهای ریاست محترم جمهوری در خصوص جوان‌گرایی و توسعه مشارکت زنان و جوانان در عرصه مدیریت کشور، لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایشان در نظام اداری را دوچندان می‌سازد. 

در این راستا و با توجه به مأموریت‌های مرکز در زمینه توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مدیران جوان و زن جهت ایفای مؤثر نقش‌ها و وظایف مدیریتی، مجموعه دوره‌های آموزشی طراحی شده و اجرا خواهد شد.

 

   بخشنامه
   برنامه دوره های آموزشی
   ثبت نام