وبینار پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی وبینار پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

 به اطلاع می رساند؛ در صورتیکه امکان حضور در نشست برای مدیران استانی مقدور نباشد، می توانند از طریق وبینار در جلسه شرکت فرمایند. لذا استانهایی که داوطلب استفاده از برنامه به صورت وبینار هستند، حداکثر تا ظهر روز یکشنبه مورخ 04/16/ 1398 نماینده فنی خود را برای هماهنگی های لازم از طریق شماره تلفن 02142501302 به مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرکز معرفی نمایند.

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار
دریافت نرم افزارهای وبینار
نرم افزار پشتیبانی از راه دور
شرکت در جلسه وبینار