* *

محورهای موضوعی برای ارسال مقاله در فصلنامه

(منبعث از نظام جامع آموزش کارکنان دولت بخشنامه شماره 200/1834 مورخ 1390/01/30، هیأت وزیران)

 • راهبری آموزشی مدیران و کارکنان دولت
 • استانداردهای اموزشی مدیران و کارکنان دولت
 • توانمندسازی مدیران و کارکنان دولت
 • یادگیری سازمانی
 • سازمانهای یاد گیرنده
 • نیازسنجی آموزشی
 • برنامه­ ریزی آموزشی مدیران و کارکنان دولت
 • ارزیابی و اثربخشی آموزشی مدیران و کارکنان دولت
 • آسیب شناسی آموزش مدیران و کارکنان دولت
 • آموزش­های سازمانی، شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردی
 • سیاستهای آموزش کارکنان و مدیران دولت
 • نظام استاندارد آموزش کارکنان و مدیران دولت
 • طراحی، نظارت، اجرا  و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دولت
 • تحقیق و توسعه در آموزس و کارکنان دولت

هدف اصلی  :

 • پشتیبانی تخصصی از نظام آموزش مدیریت دولتی در نظام اداری در جهت شناسایی علمی مشکلات و موانع قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای عملیاتی با هدف بهبود کمی و کیفی آموزش مدیران و کارکنان در نظام اداری کشور

اهداف فرعی :

 • ايجاد زمينة‌ همكاري‌ بين‌ سیاستگذاران، تصمیم­گیران، مدیران دولتی وپژوهشگران در عرصه تخصصی آموزش مدیران و کارکنان دولت‌؛
 • راهبری در جهت‌ مسأله‌يابي‌ و حل‌ مشکلات به روش علمي در ارتباط‌ با تنگناهاي تخصصی آموزش مدیران و کارکنان دولت
 • معرفي‌ جديدترین دستاوردهاي‌ پژوهشي‌ و ايجاد زمينه‌ تبادل‌ انديشه‌ در عرصه تخصصی آموزش مدیران و کارکنان دولت نظام اداری؛
 • طرح‌ مسائل، مدل­ها و نظریه­های‌ علمي‌ نوین و گسترش‌ مرزهاي‌ دانش در عرصه تخصصی آموزش مدیران و کارکنان دولت ‌؛
 • ايجاد روحيه‌ و انگيزه‌ پژوهش در حوزه آموزش مدیران و کارکنان در عرصه تخصصی آموزش مدیران و کارکنان دولت ؛
 • ايجاد ارتباط‌ بين‌ مراكز آموزشي‌، علمي‌، تحقيقاتي‌ و همچنين‌ ميان‌ پژوهشگران‌ وكارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربيات‌ و كسب‌ دستاوردهاي‌ تازه‌ علمي در عرصه تخصصی آموزش مدیران و کارکنان دولت ‌؛

در ضمن شماره تماس 42501418-021، جناب آقای دکتر علی مهدی (مدیر داخلی فصلنامه)، جهت توضیحات و هماهنگی اعلام می­گردد.