امروزه يکي از مهمترين مولفه هاي  دانش مديريت انتقال دانش و تجربيات است. يک نظام مديريتي پويا و داراي بازدهي بالا و بهر ه ور چه در سطح کلان کشور و در سطوح ميانه و حتي خرد نيز نيازمند انتقال دانش و تجربيات نسلهاي مختلف به يکديگر است. تغييرات مديران و تزريق نيروهاي جوان به  سازمان ها موجبات رشد و بالندگي است اما براي اين که نظام مديريتي در يک کشور يا يک سازمان روند پويا، مستمر و رو به رشدي داشته باشد بايد تجارب و انديشه ها  به نسل هاي بعدي منتقل شود که اگر اين اتفاق نيفتد تغييرات گسترده و بدون توجه به تجارب گذشته ايجاد شوکهاي خطرناکي در يک سازمان  مي کند و نظام مديريتي را به استقبال ريسکهاي بحران زا مي فرستد.

در اکثر دولت هاي بعد ازانقلاب، تجربه به مثابه دانش ضمني به ندرت مبادله يا به اشتراک گذاشته شده است و هنگامي که وزرا(يعني صاحبان اصلي دانش)کابينه راترک مي کنند اين تجربيات گرانبها نيز به همراه آنها از هيئت دولت خارج مي شود. بنابراين بهره برداري از يک رخداد مديريتي در طول وزارت اين افراد، از مرحله ظهور ايده و دلائل بروز آن، بررسي جوانب مختلف مسئله، واقعيت هاي محيطي و سازماني، تصميم گيري ها و بررسي اثرات اجراي آنها، نه تنها نيازمند ثبت به عنوان يک واقعه تاريخي است بلکه تحليل صحيح همه زواياي آن مي تواند راهگشاي وزار ومديران آينده باشد. از اين رو مستندسازي آموخته اين مديران راهکاري مطمئن براي انتقال تجربيات فردي و اجتماعي به مديران فرداست.

با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز آموزش مدیریت دولتی، در راستای تکالیف و وظایف خود و به منظور گردآوری گنجینه غنی تجارب مدیران و قابل بهره برداری نمودن آن برای نظام مدیریتی کشور، مدتی ست طرح ملی مستندسازی تجارب مدیران را در دستور کار خود قرار داده است. مديراني که 40 سال دستاوردهاي خود را به محملي براي رفاه، آرامش، ثروت، صلح و امنيت پايدار براي مردم ايران تبديل کرده اند.

در اجرای این طرح تا کنون با جناب آقایان مهندس احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، دکتر حمید چیت چیان  وزیر سابق نیرو و دکتر علی اصغرفانی وزیراسبق آموزش و پرورش مصاحبه هایی صورت گرفته که بسته کامل برنامه ها از طریق دفتر آموزش های مجازی و تولید منابع چند رسانه ای مرکز قابل بهره برداری می باشد.

******

نشانی دفتر آموزش های مجازی و منابع چند رسانه ای:
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل همت، خیابان کوشا، میدان جوانان، خیابان ناصری، پلاک 4. دفتر آموزش‌های مجازی و تولید منابع چندرسانه‌ای - مرکز آموزش مدیریت دولتی
ایمیل: lrc@smtc.ac.ir
شماره‌ تماس: 02122223660 - 02122223661 - 02122252603
فکس: 02122223660